Що таке суспільство — визначення та види

Зміст

 • Ознаки суспільства
 • Якими властивостями повинна володіти суспільство?
 • Індустріальне суспільство
 • Інформативне суспільство
 • Громадянське суспільство
 • Традиційне суспільство
 • Акціонерне товариство
 • Дуже часто нам доводиться чути такі вислови, як: «Це цивілізоване суспільство!», «У цьому суспільстві так не прийнято!». Але означають всі ці слова? Що таке Суспільство?

  66f782fe7200331b93b1805736b87fdc Що таке суспільство — визначення та види

  Суспільством можна назвати групу людей, які мають певну спільну територію, у них є свої цінності і своя законодавча система, яка є обов’язковою для всіх її членів, а також у них є обов’язкові строго регламентовані правила поведінки і соціальні норми.

  Ще історично склалося так, що коли тільки людина з’являється на світ, він вже перебуває в певній структурі, яка повністю контролює його, і каже, що йому робити. Він не може зробити самостійний вибір, і саме суспільство прописує все його життя. Але завдяки громаді, наші предки змогли з’єднатися воєдино, і вижити серед важких життєвих умов. Слід знати, що слова «суспільство» і «спілкуватися» є однокорінними. З цього можна зробити наступний висновок, що жодне суспільство не могло б утворитися без засобів спілкування. Тому, суспільство – це коло осіб, які постійно між собою взаємодіють.

  315a79a976a61d71a019506238324580 Що таке суспільство — визначення та види

  Дати визначення поняттю «Суспільство» може така наукова дисципліна, як соціологія. На її думку це поняття має два значення. По-перше, суспільством можна назвати соціальне утворення, що розглядається з історичної, географічної, економічної і політичної точки зору. У другому випадку, суспільство розуміється як соціальна реальність.

  Ознаки суспільства

  Суспільство також має свої критерії, за якими його можна визначити:

  • Повинна бути єдина територія, яка і є матеріальною основою будь-якої виникає на її території соціального зв’язку.
  • Воно повинне бути універсальним.
  • Повинно бути здатне до самостійного існування.

  Якими властивостями повинна володіти суспільство?

  Суспільство також має і головну відмітну рису. Воно постійно перебуває у русі. Воно росте. І суспільство також має свої властивості. Насамперед, суспільство має бути здатна до автономного існування. У сучасному світі, звичайно, не можна прожити без зовнішніх зв’язків, але все ж така група людей повинна бути здатна самостійно функціонувати, у разі втрати зовнішніх контактів. Сюди ж необхідно віднести і таку властивість, як саморегулювання, завдяки якому, група може функціонувати самостійно.

  466e83dfed880560c6723e168dbd702f Що таке суспільство — визначення та види

  Товариство відрізняється також своїм соціокультурним єдністю. Це полягає в спільності політичних і соціальних інститутів, таких як держава, економіка, освіта, сім’я і мову.

  І головне, суспільство має бути самодостатнім. Повинно носити суверенітет.

  Тому держава якраз і створюється з тією метою, щоб служити суспільству і виконувати певні завдання:

  • Виступати в якості арбітра, якщо інтереси груп перетинаються між собою, для встановлення належного порядку.
  • Бути тією силою, яка здатна об’єднати людей воєдино.
  • Не тільки встановити, але й підтримувати громадський порядок.
  • Створити оптимальні умови для існування суспільства.

  Індустріальне суспільство

  Наприклад, буває індустріальне суспільство. Таке суспільство має високий економічний розвиток, з розвиненим промисловим виробництвом. У такому суспільстві існує розподіл праці, товари виробляються масово, а саме виробництво максимально машинизировано і автоматизовано.

  a8f5e581d40cdda5b404366fafa2a67a Що таке суспільство — визначення та види

  Інформативне суспільство

  Також існує інформаційне суспільство. Воно відрізняється тим, що тут велика частина працюючих виробляє, зберігає, переробляє і реалізує інформацію. У такій групі, людей більше цікавить культурне дозвілля, ніж матеріальні цінності. Таке суспільство можна визначити за такими ознаками:

  • Інформація має пріоритет перед іншими продуктами людської діяльності.
  • Предметом купівлі-продажу є лише інформація.
  • Будь-який член суспільства має рівне право доступу до інформації.

  Громадянське суспільство

  Існує також і громадянське суспільство. Воно характеризується недержавними приватними об’єднаннями громадян, які спрямовані на розвиток індивідуальних і групових інтересів. Головні принципи такої групи полягають у тому, що:

  • Інтереси суспільства стоять нижче, ніж інтереси особистості.
  • Головна цінність – це свобода особистості, в яку не має право втручатися ніхто.
  • Таке суспільство утворюється в результаті того, що між індивідуумами полягає суспільний договір, який утворює захисну структуру між державою і особистістю.

  Традиційне суспільство

  Також всім відоме таке поняття, як традиційне суспільство. Воно відрізняється тим, що в таку групу входять люди з різних ступенів розвитку, у яких немає зрілого індустріального комплексу. Така група людей у своїй основі має традиційні цінності. Заняття сільським господарством є тут головним визначальним чинником розвитку.

  8b59db7f1a5fd0f2ad32dc66a46a807e Що таке суспільство — визначення та види

  Таке суспільство відрізняється наступними характеристиками:

  • Рівень виробництва здатний задовольнити лише мінімальні запити споживачів.
  • Будь-якого роду нововведення практично неможливо укоренити.
  • Будь-яке соціальне утворення освячене традиціями, тому не можна навіть думати про їх зміну.

  Акціонерне товариство

  Поряд з цими групами існує також і, так зване, акціонерне товариство. Воно відноситься до розряду комерційних структур, які реєструються і працюють за своїми правилами. І кожен учасник має певну частку в статутному капіталі організації, який представлений у вигляді акцій. Понести матеріальний збиток акціонер може тільки в межах вартості наявних у нього акцій. Здійснювати свою діяльність така організація може лише згідно з правилами Цивільного кодексу Російської Федерації. Акціонерні товариства бувають двох видів:

  • Відкриті – у такому разі акціонер може продати свої акції будь-якому бажаючому. Для цього йому не треба брати згода інших акціонерів.
  • Закриті – продати власні акції стороннім особам, а також залучити їх до участі буде важко.

  Тепер ви точно знаєте, що таке суспільстві, і які різновиди воно має.