Що таке синтаксис в російській мові?

Зміст

 • Зв’язку в синтаксисі
 • Словосполучення
 • Пропозиція
 • Слово «синтаксис» походить від грецького слова syntaxis, що в перекладі означає «складання». Значення слова дає нам зрозуміти, що синтаксис тісно пов’язаний з впорядкуванням одиниць мови. Щоб зрозуміти, що таке синтаксис в російській мові, потрібно згадати, що таке граматика, а також звернутися до історії розвитку мовознавства.

  deb37368d4b49eaafbc42398fbee9dfb Що таке синтаксис в російській мові?

  Зв’язку в синтаксисі

  Багато мовознавці цікавилися питанням, що таке синтаксис. Цей розділ науки описаний ще в працях античних, але остаточно він був сформований в 19 столітті.

  Вчені сформулювали чітке визначення. Синтаксис – це розділ науки про мову, який включає в себе вчення про словосполученнях і реченнях. Різні компоненти мови об’єднуються за допомогою синтаксичних зв’язків.

  d76d1e793fe8d5ef79a59cb781693ab0 Що таке синтаксис в російській мові?

  Існує два типи зв’язків:

 • Сочинительная. Зв’язок між рівноправними мовними одиницями. У цьому випадку ми не можемо поставити питання від однієї частини речення до іншого. Сочинительная зв’язок буває між словами в словосполученнях (ліс і гори), у простих реченнях вона представлена у вигляді однорідних членів («… У нас затанцюють ліс і гори!» Крилов і.), а також може пов’язувати частини складносурядного речення («… І ноти є у нас, і інструменти є…» В. Крилов).
 • Сурядні сполучники – головні супутники сурядного зв’язку: і, а, чи, або, то – то, не то – не то та інші

 • Подчинительная. Він виникає в тому випадку, якщо одиниці нерівноправні. Одна вважається головною, а інша залежить від неї. Ми можемо поставити питання від головної частини до залежної. Ця зв’язок закликає на допомогу підрядні сполучники: що, де, який, тому що, якщо, коли і інші
 • 9499e8cae0ead0f25451d846221f466f Що таке синтаксис в російській мові?

  Підрядну зв’язок добре ілюструє наступний приклад з байки Івана Крилова: «Ми, мабуть, вже порозуміємося, (за якої умови?) якщо сядемо поруч».

  Словосполучення

  Щоб зрозуміти, що означає синтаксис, слід розглянути його основні одиниці: словосполучення і речення.

  Словосполучення – це два, три і більше слів, які пов’язані за допомогою підпорядкування. Обов’язковою умовою є те, що слова повинні бути знаковими, тобто полнозначными.

  3ff20add6bd781f241e85e9912d4df8c Що таке синтаксис в російській мові?

  Можна знову звернутися до байок Крилова і знайти у них прекрасний приклад, який показує, що таке словосполучення:

  Вже скільки разів твердили світу,

  Що лестощі гнусна, шкідлива; але тільки все не про запас,

  І в серці льстец завжди відшукає куточок.

  2f3e14e4f9a1b7a4e18ee9fd6e1a917a Що таке синтаксис в російській мові?

  У цих рядках ми можемо відшукати наступні словосполучення:

 • Твердили (кому?) світу
 • Лестощі (яка?) гнусна, шкідлива
 • Відшукає (де?) у серце
 • Відшукає (що?) куточок
 • Пропозиція

  Відомий мовознавець В. Виноградов сформулював наступне визначення: «Пропозиція – граматично оформлена за законами даної мови цілісна одиниця мови, яка є головним засобом формування, вираження і повідомлення думки».

  У словосполученні немає закінченості вираженої ідеї, а в реченні вона присутня.

  1248cfc08c721404c436a9dfdb232d65 Що таке синтаксис в російській мові?

  У синтаксисі виділяють прості і складні пропозиції:

 • Просте речення – це основний вид пропозицій, який допомагає будувати складні пропозиції. У ньому присутня одна граматична основа. Приклади простих речень:
  • Прийшла зима
  • Граки прилетіли
  • Лисиця бігла
 • Складне речення має в своєму складі не менше двох граматичних основ. Його частини об’єднані за змістом, граматично та інтонаційно. Приклади складних речень:
  • Коли я увійшов у будинок, я побачив на столі великий самовар і стопку іноземних журналів
  • Кішка повернулася додому, тому що на вулиці стало темно

  0663d57cf2e6ba59e94d24d077147c7c Що таке синтаксис в російській мові?

  Складне речення повідомляє читачеві про кількох події і про зв’язки між ними. Складні речення бувають сполучникові і безсполучникові.

  Синтаксис — це найважливіший розділ науки про мову, що вимагає пильного вивчення.

  Оцініть статтю
  Довідник корисних порад
  Залишити відповідь